V pozdním létě 1944 drželi Spojenci rozsáhlé oblasti Francie, ale Nizozemí bylo dosud v německých rukou. V kruzích západních generálů panovala nicméně velká sebedůvěra. Byli přesvědčeni, že rázným úderem na severovýchod nejen že dokážou překročit Rýn, ale otevřou si cestu do průmyslového srdce Třetí říše. Možnost ukončit vítězně válku již v roce 1944 vypadala jako reálná.

Tak vznikla operace Market Garden, plán útoku na nizozemské území. Většinu cílů operace měly obsadit pozemní jednotky, ale na špici úderu byl most v Arnhemu, jehož dobytí bylo svěřeno britským a polským parašutistům. Ti měli udržet most před německými protiútoky tak dlouho, než jim spojenecké tanky od Nijmegenu dorazí na pomoc. Pak by západní armády držely klín vbíhající hluboko do území nepřítele, překonávající několik velkých řek a vhodný k tomu stát se základnou pro pochod na Německo.

Plán to byl krásný, ale nevyšel. Byl příliš ambiciózní a podcenil schopnosti nepřítele. V Nizozemí bylo totiž koncentrováno více německých jednotek, než s kolika angloamerický štáb počítal. Velel jim navíc Walter Model, jeden z nejschopnějších polních maršálů Wehrmachtu. Předpolí výsadkářů v Arnhemu bylo obleženo a po několika dnech zničeno nepřátelskou přesilou. Rovněž pozemní jednotky v okolí Nijmegenu byly zahnány na útěk.

Nizozemí se opět ocitlo v německých rukou a nacističtí vládci potrestali nizozemský lid za jeho odpor tím, že zastavili přísun potravin do země. Následovala Hongerwinter, hladová zima, která si vyžádala řadu obětí. Děti, které se tou dobou narodily nebo vyrůstaly, mají dodnes jejím následkem podlomené zdraví.

Celé fiasko zachytil irský spisovatel Cornelius Ryan v epické knize, na jejíž motivy byl později natočen stejně epický velkofilm. Jméno knihy (a filmu) vstoupilo do anglického jazyka jako symbol zaslepeného velikášství, které v sobě nese zárodek vlastní zkázy. Tragickou podstatu tehdejší ztracené bitvy zachytila pouhá čtyři slova:

A Bridge Too Far.

Píše se rok 2016 a máme tu něco podobného. Příliš vzdálenou Unii. A Union Too Far. Ve více než jednom smyslu.

Continue reading