Létající policista – představa francouzského malíře o roku 2000.