Volební preference německých novinářů (s vynecháním těch, kteří žádné nemají, což je asi čtvrtina)