Když se po válce Evropa začala rozdělovat na západní a východní část, patřila Titova Jugoslávie nejprve jednoznačně na východ. Brzy však mezi Moskvou a Bělehradem došlo ke sporu, který mezi nimi vykopal hluboký příkop a skončil málem válkou.

Těžko hledat ve 40.letech 20.století nebezpečnější politickou akci, než „vzbouřit se proti Stalinovi“.

Stalinský SSSR byl nemilosrdným protivníkem a k likvidaci politických nepřátel disponoval obrovským a zkušeným aparátem. Ani léta exilu nemohla změkčit hněv muže z Kremlu, jehož režim nikdy nezapomínal. Lev Davidovič Trocký, Stalinův protivník, byl na rozkaz Moskvy utlučen ve svém mexickém domě 11 let poté, co emigroval ze Sovětského svazu.

Josip Broz Tito, lídr jugoslávských partyzánů a vládce poválečné Jugoslávie, byl jediným vrcholným politikem socialistického tábora, který se do této riskantní hry pustil a vyhrál ji. Pomohla mu k tomu prozíravost, pověst Jugoslávců jako houževnatých bojovníků, ale i nečekané události v jiných končinách světa.

Stalinova zuřivost byla nefalšovaná a v satelitních zemích – včetně Československa – vedla ke krvavým čistkám mezi osobami, které byly byť jen náznakem podezřelé ze sympatií k titoismu. Země jižních Slovanů se však nepodřídila a Sovětský svaz nad ní už nikdy kontrolu nezískal. Až do rozpadu komunistického bloku v Evropě koncem 80. let 20. století zůstávala Jugoslávie hmatatelnou připomínkou toho, že Moskva není neporazitelná.

Opuštěný jugoslávský gulag pro nepřátele Tita, Goli Otok

Stalin nebyl jediným, kdo použil tvrdé prostředky. Způsoby, kterými se Titova vláda vypořádala se stalinisty v řadách Komunistické strany Jugoslávie, si se sovětskými metodami nijak nezadaly. Součástí represí byl Goli otok, koncentrační tábor na pustém ostrově u chorvatského prostředí, který se pro vězně stal opravdovým peklem; částečně i proto, že jim stráže umožňovaly, aby si mezi sebou vytvářeli peklo sami. Dodnes nevíme, kolik lidí v tomto nejzápadnějším gulagu Evropy vlastně zemřelo a zda se tam někteří neocitli omylem. Nikdo nemá příliš velký zájem toto téma zkoumat a většina svědků již zemřela.

Stalinův nátlak na Jugoslávii způsobil, že země pozvolna opustila přísný komunismus a vrátila se ke smíšené tržní ekonomice. Rovněž na diplomatické úrovni navázali Jugoslávci posléze dobré vztahy se Západem, ačkoliv oficiálně se jejich stát hlásil k tzv. Hnutí nezúčastněných zemí. Pro českého čtenáře, který prožil dětství v 80. letech 20. století, byla Jugoslávie synonymem svobodnější, bohatší a lákavější společnosti. Tito přežil svého úhlavního nepřítele o celou generaci a stal se ve své zemi určitým druhem ikony.

A pak se to všechno zvrtlo…


O tom, jak nečekaný spor rozklížil vznikající sovětský blok v Evropě si můžete více přečíst v mém článku na 067.cz, buď za 25 Kč jednorázového vstupného, nebo v rámci předplatného.
067.cz: Marian Kechlibar – Bez přátel
S potěšením konstatuji, že od 1. března 2018 se povinnost EET nevztahuje na platby kartou, takže 067 mohlo obnovit přijímání platebních karet. Díky, Ústavní soude!

Hudební epilog

Kult osobnosti má různé stupně závažnosti. Ten Titův byl podstatně méně smrtící, než Stalinův, ale šlo o dva exempláře téhož druhu.

P.S. Tento web funguje bez všelijakých vyskakovacích reklam, placené propagace apod. Důvody jsou mnohé, ale snaha o nezávislost na velkých hráčích je jedním z těch nejpodstatnějších. Až příliš mnoho lidí spoléhá na Facebook a pak se diví.

Zdejším základním principem je dobrovolná podpora od čtenářů. Nejjednodušším způsobem, jak tento blog můžete, milí čtenáři, podpořit, je přispět na Knihovní fond nebo koupit si knihy od jeho autora. Z tiskárny právě dorazily Zapomenuté příběhy 5 a sbírka textů “To nejlepší z blogu 2015-2020“.

Můžete si pořídit také Zapomenuté příběhy, Zapomenuté příběhy 2 či Zapomenuté příběhy 3 a Zapomenuté příběhy 4 pro sebe, pro někoho jiného. Nebo sbírku dystopických povídek Krvavé levandule… K dispozici jsou už také znovu USB disky s nahranými audioknihami.

A pokud jsi sem, milý čtenáři, dorazil z Facebooku nebo Twitteru, zvaž registraci k odběru novinek e-mailem. Opravdu a vážně, však vidíš ten vývoj.