Autorem následujícího dopisu je Hamed Abdel-Samad, kritik islámu, který žije v Německu pod policejní ochranou. Vážená paní spolková kancléřko, včera v diskusním pořadu u Anne Will jste řekla, že po vraždě Susanny budete brát integraci vážněji. Za prvé, to jste měla dělat už tehdy, když jste před mnoha lety prohlásila multikulturalismus za myšlenku, jež selhala. Protože když něco selže, je potřeba začít s novým projektem nebo aspoň konceptem. Za dvanáct let své vlády jste neudělala ani jedno. Za druhé, vražda Susanny nemá nic společného s nedostatečnou integrací, protože pachatel neměl od počátku žádný nárok překročit hranice Německa a nejpozději po odmítnutí své žádosti o azyl měl tuto zemi opustit. To platilo  i v případě Anise Amriho (terorista z Berlína, který zaútočil kamionem na předvánoční trh, poznámka MK) a rovněž pro řadu pachatelů ze silvestrovské noci v Kolíně, a také pro další pachatele zločinů – i těch, které se teprve stanou – kdo mezi námi dosud žijí. Paní kancléřko, je čas jednat. Fráze jako “Zvládneme to”, nebo “Budeme to muset lépe prozkoumat” už nestačí. Otevření hranic bylo Vaše rozhodnutí, které jste nekonzultovala ani s parlamentem, ani s občany této země, ani s našimi evropskými partnery. Lze pochopit, že jste tehdy byla v časové tísni a jednala pod tlakem emocionálně působivých obrázků z Maďarska. Ale nebyla jste zvolena do své funkce proto, abyste řešila trápení celého světa. Vaším úkolem je sloužit své zemi a chránit ji před škodami. Vysvětlete nám, jak otevření hranic tomuto úkolu posloužilo! Podcenila jste nebezpečí, která s Vaším rozhodnutím byla spojena. Odpůrce tohoto rozhodnutí jste vydírala větou “To by už nebyla moje země.” Od začátku krize uplynuly tři roky, mnoho času uplynulo i od událostí v Kolíně a od teroristického útoku v Berlíně, a pořád jste ještě nepřišla s žádnými koncepty, jak by Vaše vláda měla se vzniklými jevy nakládat. Spoléhala jste se na odhady poradců a na studie, které situaci zlehčovaly a přikrášlovaly a nikdy jste se s kritiky Vaší utečenecké politiky nepustila do vážného dialogu. Vy a Vaši rádci jste sami sebe viděli jako ty Dobré a ti ostatní – to bylo “Temné Německo” (Dunkeldeutschland). Jedné paní, která se Vám svěřila se svými obavami z dalšího vývoje, jste poradila, aby častěji chodila do kostela a zpívala více koled. To je snad vše, co může občan od své kancléřky v nejistých dobách čekat? Očekáváme od Vás, paní kancléřko, jasné koncepty, aby už se neopakovalo utrpení obětí z Berlína, Kandelu, Freiburgu, Wiesbadenu a dalších měst. Nemáte-li žádné, ukažte aspoň svoji velikost a předejte zodpovědnost někomu, kdo to zvládne. Nebyla jste a nejste bez alternativ (alternativlos)! Zveřejněno 11. června 2018. (Originál dopisu najdete na Facebooku Hameda Abdela-Samada, a to zde.)
Komentář MK: Nemám k tomu co dodat. Snad jen, že je mi zase o něco jasnější, proč na autora tohoto textu vydali v Egyptě fatwu (v podstatě náboženský rozsudek smrti). On má schopnost nechodit kolem horké kaše a říkat mocným přesně to, co nechtějí slyšet – což i v Německu (natož v Egyptě) vyžaduje hodně odvahy. Máte můj respekt, pane. Update 14.6.2018 v 10:30  Upozorňují mě čtenáři, že fatwa je obecnější pojem a ne rozsudek smrti. Já vím. Špatně formulováno. Tato konkrétní fatwa proti Hamedu Abdelovi-Samadovi volá po jeho smrti a tuto konkrétní fatwu jsem měl také na mysli, když jsem to psal.
Hudební epilog Jedna konkrétní woman mě napadá… Opravdu jen jedna.

P.S.: Čtete-li rádi tento blog, zvažte (aspoň symbolickou) finanční podporu. Případně podporu projektu mé první knihy na HitHit.cz.

P.S. Tento web funguje bez všelijakých vyskakovacích reklam, placené propagace apod. Důvody jsou mnohé, ale snaha o nezávislost na velkých hráčích je jedním z těch nejpodstatnějších. Až příliš mnoho lidí spoléhá na Facebook a pak se diví.

Zdejším základním principem je dobrovolná podpora od čtenářů. Nejjednodušším způsobem, jak tento blog můžete, milí čtenáři, podpořit, je přispět na Knihovní fond nebo koupit si knihy od jeho autora. Z tiskárny právě dorazily Zapomenuté příběhy 5 a sbírka textů “To nejlepší z blogu 2015-2020“.

Můžete si pořídit také Zapomenuté příběhy, Zapomenuté příběhy 2 či Zapomenuté příběhy 3 a Zapomenuté příběhy 4 pro sebe, pro někoho jiného. Nebo sbírku dystopických povídek Krvavé levandule… K dispozici jsou už také znovu USB disky s nahranými audioknihami.

A pokud jsi sem, milý čtenáři, dorazil z Facebooku nebo Twitteru, zvaž registraci k odběru novinek e-mailem. Opravdu a vážně, však vidíš ten vývoj.