Bývalý tělesný strážce Usámy bin Ládina musí být dovezen na náklady německého státu z Tuniska zpět do Německa. Sami A., salafistický kazatel a bývalý tělesný strážce Usámy bin Ládina, byl v pátek 13.7. ráno deportován z Německa do Tuniska. Žil v Německu od roku 1997, v roce 2000 absolvoval vojenské cvičení u talibanské vlády v Afghánistánu. Jenže den předtím rozhodl správní soud v Gelsenkirchen, že Samimu není v Tunisku dostatečně zajištěna bezpečnost. Rozhodnutí bylo úřadu BAMF doručeno až v pátek, kdy už se dotyčný nacházel na cestě z Düsseldorfu do Tuniska. Mluvčí soudu v Gelsenkirchen informoval novináře, že Sami A. bude nyní muset být bez odkladu a na náklady německého státu dovezen zpátky do Německa. Příslušné ministerstvo spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko si na rozhodnutí soudu chce stěžovat. Je ale možné, že tuniské úřady, které vůči Samimu A. mají také nějaké trestněprávní zájmy, jej prostě Němcům zpátky nevydají. Co k tomu dodat … starý profesor Sigmund Freud kdysi jako jeden ze základních pudů identifikoval pud smrti, agresivitu a destruktivní chování vůči sobě samému nebo ostatním. Docela by mě zajímalo, jak by zhodnotil dnešní poměry v Německu. My se někdy divíme bojovníkům Hizballáhu či Hamásu, že jsou ochotni jít na porážku ve jménu Alláha, kterého ani nikdy neviděli; ale toto se mi nejeví o moc lepší. P.S. Zpráva v novinách Die Welt vzbudila značnou reakci čtenářů. Už je pod ní přes tisíc komentářů, což je vysoký nadprůměr. Ten, který posbíral nejvíce kladných hlasů, zní takto.
“Ein Staat, der Terroristen und (Massen)Mördern Schutz gewährt und dabei seine eigenen Bürger gefährdet, wird zum Unrechtsstaat. Er verliert irgendwann die Akzeptanz und damit die Legitimation seiner Bürger. Mir wird immer klarer, wie der Untergang der Weimarer Republik und die Machtergreifung der Nazis möglich waren. Genau so”
V českém překladu.
“Stát, který dopřává ochranu teroristům a masovým vrahům a ohrožuje tím vlastní občany, přestal být právním státem. Pak jednoho dne ztratí akceptaci a legitimitu v očích občanů. Je mi čím dál jasnější, jak se mohlo stát, že se výmarská republika zhroutila a nacisté převzali moc. Právě takhle.”
Při neblahé tendenci Němců jít “ode zdi ke zdi” se trochu obávám, jak toto jednoho dne skončí. Zejména přijde-li nějaká větší ekonomická krize, jako tehdy začátkem 30.let. Jedním z důvodů, proč se hnědým košilím podařilo uchvátit kontrolu nad Německem, byl jejich slib, že potlačí pouliční násilnosti, kterých bylo v roce 1932 v německých městech mnoho. Zděšená střední třída se jim vrhla do náruče, aniž by tušila, co ji čeká.
Hudební epilog Ich tu dir weh = Ubližuji ti. Krédo nejen Samiho A.

P.S.: Čtete-li rádi tento blog, zvažte (aspoň symbolickou) finanční podporu. Psaní je zadarmo, ale např. propagace příspěvků už nikoliv.  

P.S. Tento web funguje bez všelijakých vyskakovacích reklam, placené propagace apod. Důvody jsou mnohé, ale snaha o nezávislost na velkých hráčích je jedním z těch nejpodstatnějších. Až příliš mnoho lidí spoléhá na Facebook a pak se diví.

Zdejším základním principem je dobrovolná podpora od čtenářů. Nejjednodušším způsobem, jak tento blog můžete, milí čtenáři, podpořit, je přispět na Knihovní fond nebo koupit si knihy od jeho autora. Z tiskárny právě dorazily Zapomenuté příběhy 5 a sbírka textů “To nejlepší z blogu 2015-2020“.

Můžete si pořídit také Zapomenuté příběhy, Zapomenuté příběhy 2 či Zapomenuté příběhy 3 a Zapomenuté příběhy 4 pro sebe, pro někoho jiného. Nebo sbírku dystopických povídek Krvavé levandule… K dispozici jsou už také znovu USB disky s nahranými audioknihami.

A pokud jsi sem, milý čtenáři, dorazil z Facebooku nebo Twitteru, zvaž registraci k odběru novinek e-mailem. Opravdu a vážně, však vidíš ten vývoj.