Úterní debata poslanců CDU/CSU o migračním paktu měla zajímavý průběh. minulém článku zmiňovaná diskuse spolkové frakce CDU/CSU o migračním paktu skončila závěrem, že strana bude migrační pakt podporovat. Pár momentů stojí za vypíchnutí. Rozhodující řeč podle Die Welt pronesl bádenský poslanec Stephan Harbarth, který řekl:
“Migrační pakt je v německém zájmu. Německo je hlavní cílovou zemí migrace také proto, že poskytuje zdravotní péči, sociální dávky a vzdělání. Tento pakt má ostatní země pohnout k tomu, aby tyto standardy dodržovaly rovněž, a tím se migrační tlak na Německo snížil.”
Za svoji řeč sklidil Harbarth potlesk, ale z hlediska zájmů České republiky je to spíše na příslovečné prasknutí žilky. Je patrné, že už si Němci uvědomují, v čem je problém: rozdávají příliš mnoho peněz a péče zdarma, což přitahuje masy lidí z rozvojového světa. Ale místo, aby svoji štědrost omezili (což už dávno udělalo třeba Dánsko nebo Norsko), chtějí k přijetí svých standardů přimět i jiné státy, aby v tom nebyli sami.
Odbočka. Upřímně, ten výše zmíněný názor pana Harbartha bych nejraději pošeptal do ucha každému českému poslanci a senátorovi – máte-li, čtenáři, možnost jim to nějak sdělit, budu za to rád. Harbart není žádný řadový poslanec,  je jedním ze zástupců předsedy frakce Brinkhause a členem celostátního předsednictva strany. Jeho názory mají tedy adekvátní vliv. Říká-li, že smyslem paktu je pohnout jiné země k rozdávačnosti německého rázu, musíme to brát vážně.
Zpátky k zasedání: někteří poslanci pakt kritizovali. Michael Frieser z CSU vznesl řečnickou otázku, kterou jsem zde v Čechách také slyšel mnohokrát: je-li pakt nezávazný, jaký má smysl jej vůbec podepisovat? Zájem o debatu byl očividně velký – celkově se o slovo přihlásilo 25 poslanců, ač byl již pozdní večer a delegace ze Severního Porýní-Vestfálska musela odjet domů. O skutečných číselných poměrech mezi souhlasícími a nesouhlasícími nemáme představu, protože k hlasování nedošlo. Podle Weltu má s paktem problém zhruba třetina poslanců frakce, odpor je koncentrován zejména mezi poslanci CDU z bývalé NDR. (Saský premiér Kretschmer kritizoval vládu za to, že s paktem nakládá jako s technikálií a neumožnila potřebnou veřejnou debatu.)

Silke Launert

Rozruch způsobila na závěr sezení poslankyně CSU Silke Launert, která požadovala tajné hlasování celé frakce k tématu paktu. Poté, co byl její návrh zamítnut (kým? To se v novinách nepraví), se údajně rozzuřila, demonstrativně odešla ze sálu a předtím ještě zakřičela na ostatní: “Pak se nedivte, až tu za tři roky bude sedět sto lidí!” Což, přeloženo do češtiny, znamená, že se nemají divit, dostanou-li v roce 2021 volební výprask. Aktuálně má frakce CDU/CSU celkem 246 poslanců, ale preference jí poklesly na historické minimum (24,5 %) – být volby nyní, cca 70 z nich by si muselo hledat jinou práci a zbylo by jich kolem 180. To je ještě podstatně více než stovka, ale trend, o kterém Silke Launert mluvila, míří tímto směrem.
Hudební epilog Jožin z Bádenu? 🙂

P.S.: Čtete-li rádi tento blog, můžete autora podpořit. Čím? Možno je poslat (aspoň symbolickou) finanční podporu na transparentní účet. Úplně nejvíc mě ale potěšíte tím, že sami sobě či někomu ze svých blízkých pořídíte pod stromeček Zapomenuté příběhy. Můžete je mít i s osobním věnováním.

P.S. Tento web funguje bez všelijakých vyskakovacích reklam, placené propagace apod. Důvody jsou mnohé, ale snaha o nezávislost na velkých hráčích je jedním z těch nejpodstatnějších. Až příliš mnoho lidí spoléhá na Facebook a pak se diví.

Zdejším základním principem je dobrovolná podpora od čtenářů. Nejjednodušším způsobem, jak tento blog můžete, milí čtenáři, podpořit, je přispět na Knihovní fond nebo koupit si knihy od jeho autora. Z tiskárny právě dorazily Zapomenuté příběhy 5 a sbírka textů “To nejlepší z blogu 2015-2020“.

Můžete si pořídit také Zapomenuté příběhy, Zapomenuté příběhy 2 či Zapomenuté příběhy 3 a Zapomenuté příběhy 4 pro sebe, pro někoho jiného. Nebo sbírku dystopických povídek Krvavé levandule… K dispozici jsou už také znovu USB disky s nahranými audioknihami.

A pokud jsi sem, milý čtenáři, dorazil z Facebooku nebo Twitteru, zvaž registraci k odběru novinek e-mailem. Opravdu a vážně, však vidíš ten vývoj.