Britský konzervativní filozof zemřel ve věku 75 let.

Ctěný Rogere,

nebudu ti říkat „pane“. V tomto koutě světa si na šlechtické tituly moc nepotrpíme. Příliš často se jimi honosili cizí a nemilosrdní vladaři, páni, jejichž poddanými jsme nechtěli být. Vím, že tam, kde ses narodil, to je trochu jinak. Ale rozloučit bych se s tebou chtěl i tak, bez titulů.

Přišel jsi sem poprvé ještě v době, kdy tu vládla kolozubá mrcha jménem reálný socialismus. Přišel jsi nás poznat. Kolik intelektuálů z takzvaného velkého světa to o sobě může říct? Většina, pokud se sem vůbec obtěžovala dostavit, měla už předem jasnou představu o tom, co bychom měli a neměli dělat (a myslet si!) Ty ses přišel ptát a poznávat. Tak moc, že ses naučil mluvit i naším složitým jazykem.

Přátelství překonávající státní hranice nevznikají ve střední Evropě moc snadno. Na to jsme zažili až přespříliš dějinných průšvihů. Ale ve tvém případě vznikla. Měl jsi nás rád, nás, malý a trochu skeptický, někdy až cynický, ale přeci jen citlivý národ. Rozuměls nám a my jsme rozuměli tobě. Když ses u sebe doma začal dostávat do nemilosti, chápali jsme rychleji než tvoji spoluobčané, o co se vlastně jedná a před čím se Anglie má mít na pozoru.

Budeš mi scházet, Rogere Scrutone. Byl jsi svobodná a statečná duše. Snad nikoliv poslední svého druhu.


Hudební epilog

P.S. Tento web funguje bez všelijakých vyskakovacích reklam, placené propagace apod. Důvody jsou mnohé, ale snaha o nezávislost na velkých hráčích je jedním z těch nejpodstatnějších. Až příliš mnoho lidí spoléhá na Facebook a pak se diví.

Zdejším základním principem je dobrovolná podpora od čtenářů. Nejjednodušším způsobem, jak tento blog můžete, milí čtenáři, podpořit, je přispět na Knihovní fond nebo koupit si knihy od jeho autora. Z tiskárny právě dorazily Zapomenuté příběhy 5 a sbírka textů “To nejlepší z blogu 2015-2020“.

Můžete si pořídit také Zapomenuté příběhy, Zapomenuté příběhy 2 či Zapomenuté příběhy 3 a Zapomenuté příběhy 4 pro sebe, pro někoho jiného. Nebo sbírku dystopických povídek Krvavé levandule… K dispozici jsou už také znovu USB disky s nahranými audioknihami.

A pokud jsi sem, milý čtenáři, dorazil z Facebooku nebo Twitteru, zvaž registraci k odběru novinek e-mailem. Opravdu a vážně, však vidíš ten vývoj.