Autor: Boris Thaser, zdroj: PXHere.com

Pro přebírání článků, které vyšly na tomto blogu, platí několik jednoduchých pravidel.

  1. Přebírat může kdokoliv, kdykoliv a z libovolného důvodu. Přítel, nepřítel, neutrál, ufon. Budu potěšen, přeberete-li nějaký text proto, že se vám líbí, ale klidně jej můžete přetisknout třeba jako odstrašující příklad.
  2. Za přebírání se nijak neplatí a nemusíte mi psát o souhlas. Pokud přebíráte často, bude férové, zvážíte-li podporu mého blogu, ale to je čistě na vás a neuděláte-li to, nebudu se na vás zlobit. Nakonec mi tím rozšiřujete publikum, což je taky fajn.
  3. Nicméně chci, abyste tam “u sebe” uvedli moje jméno coby autora článku a funkční odkaz na tento blog (www.kechlibar.net).
  4. Neprovádějte v přebraném článku žádné textové úpravy, smíte však zvýrazňovat části, které považujete za hodné vypíchnutí (tučně, podtržením, podbarvením, jak je libo).

Potřebujete-li formální licenci, smíte všechny články z tohoto blogu přebírat pod licencí CC BY ND 4.0. (Tj. volné přebírání s uvedením zdroje, bez dalších úprav.)


Může se stát, že po vydání text článku upravím. V zásadě se tak stává ze dvou důvodů.

Buď se dozvím nějakou podstatnou novou informaci, pak dopíšu nějaký další odstavec či dva, které jsou zřetelně označeny slovem Update a okamžikem změny.

Nebo se stane, že narazím na nějakou slohovou vadu, třeba použití slova ačkoliv dvakrát těsně po sobě. V takovém případě druhé ačkoliv vyhodím a nahradím něčím, co nemění význam, třeba slovem přestože. Tyto změny nijak nevyznačuji, škodilo by to čitelnosti článku.

Tak se někdy stane, že se originál a převzatá verze v nějakých drobnostech odliší. S tím si nelamte hlavu, nemusíte sledovat tyhle úpravy jako hlídací pes.


Pro čtenáře plyne z předešlých pravidel následující: na mé texty můžete narazit kdekoliv, třeba na webu hypotetické Strany úplných šílenců (dále jen SÚŠ), aniž by z toho plynulo, že jsem fanda SÚŠ a budu je volit. Jak znám své současné přebírající, s některými se shodnu na 90 % a s jinými na 10 %.

Poslední důležitý dodatek: volný režim se netýká těch mých článků, které vyšly v jiných médiích (067, Echo) a jejichž text se zde nenachází. V jejich případě určují “pravidla moštárny” příslušné redakce a musíte se obrátit na ně.

Tato verze pravidel vznikla 21. 4. 2018 a platí i retroaktivně.